Open positions

April 8, 2021

New shares of Tecnotree Corporation registered with the trade register

TECNOTREE CORPORATION STOCK EXCHANGE RELEASE 8.4.2021 at 09.00 EET A total of 8.000.000 new shares (the “New Shares”) issued in Tecnotree Corporation’s (the “Company”) share issue […]
April 8, 2021

Tecnotree Oyj:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin

TECNOTREE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2021 klo 09.00 Yhteensä 8.000.000 uutta osaketta (“Uudet osakkeet”), jotka Tecnotree Oyj (“Yhtiö”) antoi Yhtiölle itselleen vastikkeetta, on merkitty kaupparekisteriin 8.4.2021. Yhtiön osakkeiden […]
April 1, 2021

Tecnotree India Moves to A New Office with Signature Finnish Design