Tekninen korjaus: Tecnotree Oyj:n tilinpäätös 1.1. – 31.12.2016

Tecnotree Oyj
Tilinpäätöstiedote
31.03.2017 klo 16:30
 

Tekninen korjaus: Tecnotree Oyj:n  tilinpäätös 1.1. – 31.12.2016

Tecnotree Oyj on korjannut tänään julkistamassa tilinpäätöstiedotteessa (tilintarkastamaton) olevan viitteen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeet vaihtoehtoisen taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevista uusista ohjeista. ESMA:n ohjeet ovat kuvattu  korjatussa tilinpäätöstiedotteessa taulukon Avainluvut (sivu 3 tilinpäätöksen pdf-versiossa) 

Korjatut tilinpäätöstiedotteet ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja sijoittajille ja medialle:
Björn Wigforss
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
puh. +358407649439TECNOTREE OYJ
Sijoittajaviestintä

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.


  

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770