Tecnotreen yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
28.10.2014 klo 10.00

Tecnotreen 8.10.2014 aloittamat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatettu päätökseen. Neuvottelujen piiriin kuului koko henkilöstö mutta erityisesti Value Added Services -liiketoimintayksikkö.

Henkilömäärä vähenee Suomessa 12 hengellä, joista 8 irtisanomisten ja 4 vapaaehtoisten toimien kautta. Näistä säästötoimenpiteistä johtuvat kustannussäästöt ovat yli miljoona euroa vuodessa. Nämä säästöt vaikuttavat pääasiallisesti vuoden 2015 alusta.

TECNOTREE OYJ

Ilkka Raiskinen
Toimitusjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770