Tecnotreen vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 julkaistu

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
18.3.2015 klo 8.30

Tecnotreen vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa  http://vuosikertomus2014.tecnotree.com .

Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja siihen sisältyvän hallituksen toimintakertomuksen.

Hallituksen toimintakertomuksesta erillinen selvitys vuoden 2014 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com/Sijoittajat . Selvitys löytyy myös yhtiön vuosikertomuksesta 2014.

Suomen – ja englanninkielisen vuosikertomuksen tai niiden osia voi tulostaa verkkovuosikertomussivuilta PDF-muodossa. Verkkovuosikertomus korvaa painetun vuosikertomuksen.

TECNOTREE OYJ

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770