Tecnotreen vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 julkaistu

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
3.3.2014 klo 14.00

Tecnotreen vuosikertomus vuodelta 2013 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://vuosikertomus2013.tecnotree.com.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013.

Hallituksen toimintakertomuksesta erillinen selvitys vuoden 2013 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com/Sijoittajat . Selvitys löytyy myös yhtiön vuosikertomuksesta 2013.

Suomen – ja englanninkieliset vuosikertomukset tai niiden osia voi tulostaa verkkovuosikertomussivuilta PDF-muodossa. Verkkovuosikertomus korvaa painetun vuosikertomuksen.

TECNOTREE OYJ

Tuomas Wegelius
talousjohtaja
puh. (09) 8047 8650

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770