Tecnotreen taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2017

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
25.11.2016 klo 15.30

Tecnotree julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2016 perjantaina 3.2.2017.

Tecnotree julkaisee vuoden 2017 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

- Osavuosikatsaus 1-3/2017: perjantai 28.4.2017
- Puolivuosikatsaus 1-6/2017: perjantai 11.8.2017
- Osavuosikatsaus 1-9/2017: perjantai 27.10.2017

Tecnotree julkaisee 1-3/2017 ja 1-9/2017 taloudelliset katsaukset suppeassa muodossa, ja ne sisältävät välitilinpäätöksen luvut lyhyesti kommentoituina sekä yhteenvedon kauden tapahtumista.

Kunkin tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tiedotustilaisuus.

Yhtiö noudattaa taloudellisessa tiedottamisessaan 30 päivän pituista hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistamista. Kyseisenä aikana yhtiö ei keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa taloudellisesta asemastaan eikä liiketoimintansa kehityksestä.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tiedotteet ovat saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com

Yhtiökokous

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 29.3.2017 Helsingissä.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puhelin 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770