Tecnotreen selvityksen mukaan operaattorit eivät vielä käytä kaikkia keinoja asiakasuskollisuuden parantamiseksi

Tecnotree Oyj
Lehdistötiedote
2.7.2013 klo 8.30 

  • Teleoperaattorit vastaavat ilmaisten nettiviestin- ja tilauspohjaisten nettisisältöpalvelujen tuomaan kilpailuun etsimällä perinteisiä liiketoimintamalleja digitaalisten sisältöjen ja palveluiden reaaliaikaiseen tai palvelutasoon perustuvaan laskutukseen
  • Enemmistö operaattoreista aikoo käyttää yli 10 miljoonaa dollaria liiketoiminnan operatiivisiin ja tukijärjestelmiin
  • LTE-tekniikka luo operaattoreille suuria liiketoimintamahdollisuuksia, kun kuluttajien kiinnostus rikkaamman sisällön tiedonsiirtoon kasvaa 

Teleoperaattorien IT-ratkaisutoimittaja Tecnotree julkisti tänään raportin, joka selvittää miten teleoperaattorit voivat parantaa liikevaihtoaan ja asiakasuskollisuutta paketoimalla palveluitaan houkuttelevasti. Tuore julkaisu on kolmas teleoperaattorien asiakasuskollisuuden ja liikevaihdon välistä yhteyttä tutkineessa Tecnotreen raporttisarjassa.

Selvityksessä nousi esille, että teleoperaattorit vastaavat edellä mainittuihin mahdollisuuksiin tekemällä pienempiä ja nopeatahtisempia investointeja liiketoiminnan taustajärjestelmiin. Teleoperaattorit harkitsevat myös ulkoistuspalveluiden käyttöä investointeja tukemaan.. 

Raportti kertoo myös sen, millä todennäköisyydellä  operaattorit pyrkivät lisäämään myyntiään paketoimalla palvelujaan. Samalla ne etsivät perinteisiä liiketoimintamalleja paketoitujen digitaalisten sisältöjen ja palveluiden reaaliaikaiseen tai palvelutasoon perustuvaan laskutukseen.

"Operaattorien bisnekselle joustavuus on yhä tärkeämpää. Se näkyy niin personoiduissa palvelupaketeissa kuin monimuotoisessa laskutuksessakin. Operatiivisilta järjestelmiltä vaaditaan samaa monipuolisuutta ja joustavuutta, joten oikean ratkaisutoimittajan ja ulkoistuskumppanin valinta on suoraan yhteydessä siihen, millä keinoilla liiketoimintaa voidaan kasvattaa ja asiakastyytyväisyyttä parantaa. Tecnotree on panostanut alustassaan siihen, että se vastaa joustavuudeltaan operaattorien tarpeita", kertoo Tecnotreen teknologiajohtaja Timo Ahomäki.

Operaattorien kilpaillessa yhä enemmän muiden verkon kautta palveluitaan tarjoavien kanssa tarve yhä hienojakoisemmalle asiakassegmentoinnille on akuutti. Laskutussuhteen säilyttäminen eri keinoin on operaattoreiden paras ase kilpailussa kuluttajista.

Selvityksessä myös LTE nousi esille selkeänä mahdollisuutena. Uuden tekniikan myötä operaattoreilla on tilaisuus rohkaista kuluttajia käyttämään monipuolisempia sisältöjä ja siirtämään enemmän dataa, mikä potentiaalisesti korvaa over-the-top-palvelujen syömää puhe- ja viestiliikenteen liikevaihtoa. Operaattoreille onkin välttämätöntä pitää yllä asiakasuskollisuutta ja kannustaa nykyistä asiakaskuntaansa siirtymään 4G- tai LTE-tekniikkaan heti, kun se on saatavilla.

Aiemmissa saman sarjan whitepapereissa nousi esille, että operaattoreiden ja asiakkaiden käsitykset mobiiliasiakkaiden tyytyväisyyden syistä eivät vastanneet toisiaan. Operaattorien on keksittävä uusia keinoja, joilla tarjonta saadaan kuluttajien silmissä kiinnostavammaksi. Joka kolmas kyselyyn vastannut operaattori piti isoimpana esteenä liiketoiminnan operatiivisten ja tukijärjestelmien yhdistämistä. Tutkimuksen mukaan operaattorit aikovat tämän ongelman ratkaisemiseksi investoida näihin BSS/OSS-järjestelmiin yhteensä yli 10 miljoonaa dollaria (7,6 miljoonaa euroa) seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tutkimuksen toteutti mobileSQUARED tammi-maaliskuussa 2013. Siihen osallistui 42 teleoperaattoria ympäri maailmaa.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.tecnotree.com/monetisationandloyalty.

 

Lisätietoja
Christina Forsgård, viestintätoimisto Netprofile, puh. (09) 6812 080, info@netprofile.fi

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen, asiakkuudenhallintaan ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla tietoliikennepalvelujen tarjoajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770