Tecnotree on saanut lisäjako-osuuden laskentaan liittyvän haastehakemuksen

Tecnotree on saanut lisäjako-osuuden laskentaan liittyvän haastehakemuksen

Tecnotree on vastaanottanut Viking Acquisitions Corp:lta haastehakemuksen 1,95 miljoonan euron vaatimuksesta, joka koskee yhtiön saneerausohjelmaan liittyvää kassavirran lisäjako-osuuden maksamista. Saneerausohjelman ehtojen mukaan yhtiön tavalliset saneerausvelkojat ovat oikeutettuja lisäjako-osuuteen, mikäli yhtiön operatiivinen kassavirta kehittyy ennakoitua paremmin. Viking Acquisitions Corp.:n vaateen mukaan Tecnotreen operatiivista kassavirtaa tulisi oikaista tiettyjen aiemmin kirjattujen pantattujen saatavien mukaisesti.

Tecnotree on omissa selvityksissään ja laskelmissaan yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa tullut siihen johtopäätökseen, että yhtiön operatiivisen kassavirran laskenta on tehty oikein eikä oikeuta lisäosuuksien jakamiseen, ja Tecnotree pitää tästä syystä haastehakemusta perusteettomana. Tecnotree on toimittanut kirjallisen vastauksen Viking Acquisitions Corp.:ilta saamaansa alkuperäiseen vaatimukseen ja ilmoittanut siinä oman kantansa asiassa.

Tecnotree Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, +97 156 414 1420
Kirsti Parvi, talousjohtaja, +358 50 517 4569

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770