Tecnotree muuttaa raportoitavat toimintasegmenttinsä vuonna 2015

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
19.12.2014 klo 13.00

Tecnotree raportoi nykyisin IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinään neljä maantieteellistä aluetta, jotka ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue). Toimintasegmentteinä raportoidaan vuoden 2015 alusta lähtien kaksi maantieteellistä aluetta, jotka ovat Amerikka ja Eurooppa sekä MEA ja APAC. Tämä muutos perustuu Tecnotreen organisaatiomuutokseen ja vastaavaan sisäisen raportoinnin muutokseen. Vuoden 2015 raportoinnissa esitetään vastaavat vuoden 2014 vertailuluvut.


TECNOTREE OYJ

Lisätietoja:
Tuomas Wegelius
talousjohtaja
(09) 8047 8650
tuomas.wegelius@tecnotree.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770