Tecnotree aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
3.10.2016 klo 11.30

Tecnotree aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa koskien enintään 40 henkilön irtisanomista tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelut koskevat koko Suomen henkilöstöä. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin 900 henkilöä, joista Suomessa 108.

Neuvottelumenettelyn aikana käsitellään henkilöstövähennysten lisäksi muita mahdollisuuksia toimintojen sopeuttamiseen.

Tecnotree julkisti 9.8.2016 pörssitiedotteen kustannusten säästämistä koskevasta ohjelmasta, jonka tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja vuositasolla koko konsernissa 5,0 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 100 henkilötyövuotta. Tämä ohjelma oli tarkoitus toteuttaa kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Osa siitä tapahtuu kuitenkin neljännen neljänneksen aikana.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA
Padma Ravichander, toimitusjohtaja
puhelin 0400 156 371

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770