Tecnotree aloittaa YT-neuvottelut Suomessa

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
30.9.2014 klo 10.00

Tecnotree aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa koskien enintään 17 henkilön irtisanomista tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelut koskevat koko Suomen henkilöstöä mutta suunnitellut toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa Value Added Services -yksikköön. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti 1060 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 91.

Neuvottelumenettelyn aikana käsitellään henkilöstövähennysten lisäksi muita mahdollisuuksia toimintojen sopeuttamiseen.

Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa kustannustasoa vastaamaan liiketoiminnan tämän hetkistä tilannetta ja tehostaa toimintaamme vastaamaan markkinoiden vaatimuksia.

TECNOTREE OYJ

Ilkka Raiskinen
Toimitusjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770