Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen lykkääminen

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
28.9.2015 klo 13.00

Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen, asianajotoimisto Eversheds Asianajotoimisto Oy, yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi.

Espoon käräjäoikeus on 28.9.2015 myöntänyt selvittäjän hakemuksesta lisäaikaa saneerausohjelmaehdotuksen jättämiselle 31.12.2015 saakka. Käräjäoikeuden aiemman päätöksen mukaan saneerausohjelmaehdotus piti jättää 30.9.2015 mennessä.  Hakemuksen sisältö oli seuraava:

”Yhtiön harjoittaman laajan kansainvälisen liiketoiminnan johdosta tarvittavien selvitysten ja saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen on kesken, eikä selvittäjä katso saneerausohjelmaehdotuksen jättämisen olevan mahdollista 30.9.2015 mennessä.

Velkojien edun osalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisen saneerausohjelman laatiminen edellyttää, että mahdollisen velkajärjestelyn vaikutukset esim. ulkomaisten tytäryhtiöiden asemaan kotimaissaan, selvitetään huolellisesti.

Saneerausmenettelyn aikana jo tehdyssä selvitystyössä ei ole käynyt ilmi esteitä toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseksi ja yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi.”

TECNOTREE OYJ


LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puhelin 045 311 3113
Ilkka.raiskinen@tecnotree.com 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770