Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen lykkääminen

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
3.7.2015 klo 11.30

Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen lykkääminen

Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Oikeus päätti, että saneerausohjelmaehdotus tulee jättää 6.7.2015 mennessä.

 

Espoon käräjäoikeus on 3.7.2015 päättänyt pidentää määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimittamiseksi käräjäoikeuteen 30.9.2015 saakka selvittäjän hakemuksesta. Hakemuksen sisältö oli seuraava:
 

”Yrityssaneeraukseen määrätty selvittäjä pyytää, että käräjäoikeus pidentää määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimittamiseksi käräjäoikeuteen 30.9.2015 saakka.

 

Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen määräaikaan 6.7.2015 mennessä ei ole mahdollista, koska:

 

  • yhtiö harjoittaa liiketoimintaa usealla eri mantereella, mistä johtuen velkaselvittely on vienyt odotettua enemmän aikaa;

 

  • vakuusvelan määrän määrittäminen on kesken; ja

 

  • yhtiön Intian tytäryhtiön, Tecnotree Convergence Private Ltd:n, tilinpäätös 31.3.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei ole vielä valmistunut. Tecnotree Convergence Private Ltd muodostaa olennaisen osan konsernin toiminnoista.

 

Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen on edennyt, eikä saneerausmenettelyyn kuuluvissa selvityksissä ole ilmennyt esteitä toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseksi ja yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi.”


TECNOTREE OYJ


LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puhelin 045 311 3113
Ilkka.raiskinen@tecnotree.com 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770