Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen ja vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen lykkääminen

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
30.12.2015 klo 11.00

Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn.

Espoon käräjäoikeus on 30.12.2015 myöntänyt selvittäjän hakemuksesta lisäaikaa saneerausohjelmaehdotuksen jättämiselle 31.3.2016 saakka. Käräjäoikeuden aiemman päätöksen mukaan saneerausohjelmaehdotus piti jättää 31.12.2015 mennessä.  Hakemuksen sisältö oli seuraava:

”Yrityssaneeraukseen määrätty selvittäjä pyytää, että käräjäoikeus pidentää määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimittamiseksi käräjäoikeuteen siten, että uusi määräaika saneerausohjelman jättämiselle on 31.3.2016.

Toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseksi tarvittavat järjestelyt sekä selvitysten ja saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen ovat kesken, eikä selvittäjä katso saneerausohjelmaehdotuksen jättämisen olevan mahdollista 31.12.2015 mennessä.

Velkojien edun osalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisen saneerausohjelman laatiminen edellyttää, että käynnissä olevat järjestelyt ja selvitykset saadaan huolellisesti toteutettua. Valtaosa konsernin henkilöstöstä on Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa tytäryhtiöissä, joihin yrityssaneerauksella on vaikutuksia. Myös myynti tapahtuu valtaosaltaan Euroopan ulkopuolelle.

Saneerausmenettelyn aikana jo tehdyssä selvitystyössä ei ole käynyt ilmi esteitä toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseksi ja yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi.

Velkojatoimikunta on yksimielisesti puoltanut määräajan pidentämistä 31.3.2016 edellä esitetyin perustein.”

Koska yrityssaneeraus vaikuttaa Tecnotreen tilinpäätökseen, yhtiö on päättänyt lykätä vuoden 2015 tilinpäätöstä koskevan tiedotteensa julkistamista aiemmin ilmoitetusta ajankohdasta 29.1.2016 kuukaudella eteenpäin tapahtumaan 29.2.2016.


TECNOTREE OYJ


LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puhelin 045 311 3113
Ilkka.raiskinen@tecnotree.com 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770