Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
29.4.2014 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Kausivaihteluiltaan normaali ensimmäinen vuosineljännes

Ensimmäinen vuosineljännes

  • Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa (13,9).
  • Oikaistu liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (-4,0), liiketulos -1,8 miljoonaa euroa (‑4,6) ja katsauskauden tulos oli -4,8 miljoonaa euroa (-5,5).
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 49,1 miljoonaa euroa (31.12.2013: 45,0).
  • Ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -3,2 miljoonaa euroa (1,7) ja rahavarat katsauskauden lopussa 2,9 miljoonaa euroa (31.12.2013: 6,6).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,04).

 

AVAINLUVUT

1-3/

2014

1-3/

2013

1-12/

2013

       
Liikevaihto, Me 14,4 13,9 73,9
Oikaistu liiketulos Me 1 -1,8 -4,0 3,3
Liiketulos, Me -1,8 -4,6 1,6
Tulos ennen veroja, Me -3,7 -5,6 4,1
Tilikauden tulos, Me -4,8 -5,5 -2,5
       
Osakekohtainen tulos, euroa -0,04 -0,04 -0,02
       
Tilauskanta, Me 49,1 55,3 45,0
       
Rahavirta investointien jälkeen, Me -3,2 1,7 -4,6
Rahavarojen muutos, Me -3,7 -1,0 -3,8
Rahavarat, Me 2,9 10,5 6,6
       
Omavaraisuusaste % 2 26,1 39,2 30,3
Nettovelkaantumisaste % 2 154,5 49,3 113,4
       
Henkilöstö katsauskauden lopussa 1 042 1 073 1 059

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on osavuosikatsauksen kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Tunnusluku on korjattu kaudella 1-3/2013, katso liite 4 osavuosikatsauksn taulukko-osassa.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-3/2014 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2013, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen:
”Tämä oli neljäs perättäinen vuosineljännes, jolloin paransimme liiketulosta edellisen vuoden vastaavaan nähden. Uusien tuotteiden kysyntä on jatkunut hyvänä ja tilauskanta MEA –alueella oli vahvassa kasvussa ollen 22,4 miljoonaa euroa kun se edellisenä vuonna oli 14,4 miljoonaa euroa. Latinalaisen Amerikan suuret projektit etenevät suunnitelmien mukaisesti ja uusi liiketoiminta kyseisellä alueella on enenevässä määrin tuote- ja palveluliiketoimintaa.  Kassavirran hallinta on edelleen vuoden painopistealueita.”

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Vuoden 2014 näkymät
Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Taloudellinen tiedottaminen
Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta  koskevan tiedotustilaisuuden ti 29.4.2014 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770