Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2013 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
29.4.2013 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukihallintajärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Normaalin kausivaihtelun mukainen ensimmäinen vuosineljännes
 

  • Katsauskauden liikevaihto oli 13,9 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa vuotta aiemmin) ja oikaistu liiketulos oli -4,0 miljoonaa euroa (-5,8). Liiketulos oli -4,6 miljoonaa euroa (-7,2) ja katsauskauden tulos -5,5 miljoonaa euroa (-8,8).
  • Rahavirta investointien jälkeen oli 1,6 miljoonaa euroa (0,3) ja rahavarat olivat 10,5 miljoonaa euroa (6,0).
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 55,3 miljoonaa euroa (36,2).
  • Libyan valtion omistaman LapGreenN-yhtiön kanssa päästiin sopimukseen saatavista ja yhteistyön uudistamisesta. Tecnotree saa sopimuksen mukaisesti yhteensä 5,5 miljoonan dollarin suuruiset maksut, jotka jakaantuvat vuosille 2013 ja 2014. LapGreenN on maksanut katsauskauden jälkeenTecnotreelle 0,5 miljoonaa dollaria.

   

AVAINLUVUT

1-3/

2013

1-3/

2012

1-12/

2012

       
Liikevaihto, Me 13,9 10,0 73,4
Oikaistu liiketulos Me* -4,0 -5,8 -4,9
Liiketulos, Me -4,6 -7,2 -12,4
Tulos ennen veroja, Me -5,6 -8,0 -13,7
Katsauskauden tulos, Me -5,5 -8,8 -17,0
       
Osakekohtainen tulos, euroa ** -0,04 -0,10 -0,16
       
Tilauskanta, Me 55,3 36,2 54,2
       
Rahavirta investointien jälkeen, Me 1,6 0,3 -1,3
Rahavarojen muutos, Me -1,0 -0,7 4,8
Rahavarat, Me 10,5 6,0 11,3
       
Omavaraisuusaste % 41,4 48,6 42,2
Nettovelkaantumisaste % 46,7 50,9 47,5
       
Henkilöstö katsauskauden lopussa 1 174 981 1 116

 * Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys.
** Tunnusluku on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla.
Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2012 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2011, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Kaj Hagros:

”Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 39 prosenttia vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna siitä huolimatta, että tilauskannassa olevista kahdesta suurimmasta projektista ei tuloutunut liikevaihtoa tälle vuosineljännekselle projektien vaiheistuksen vuoksi. Nämä projektit synnyttivät liikevaihtoa myöhemmin kuluvana vuonna ja jatkuvat myös tilikauden jälkeen. Myös tilauskanta jatkoi kasvuaan ja oli 53 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana hetkenä. Rahavirta investointien jälkeen jatkui positiivisena. Asiakkuutemme ovat kehittyneet suotuisasti. Helmikuussa tiedotimme laajentavamme strategista yhteistyötä Afrikan johtavan televiestintäkonsernin MTN:n kanssa. Huhtikuun alussa kerroimme sopineemme historiallisista saatavista sekä uudelleen käynnistyvästä kumppanuudesta Afrikan laajuisen operaattoriryhmän LapGreenN-yhtiön kanssa. Lisäksi kerroimme organisaatiomuutoksesta, jolla pyrimme nopeuttamaan tuotekehityksen skaalautuvuutta sekä toimitusprosessin tuottavuutta. Nämä toimet tukevat ohjeistustamme kasvavasta liikevaihdosta ja parantuvasta kannattavuudesta kuluvana vuonna.”

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tecnotree ja Libyan valtion omistama LapGreenN ovat päättäneet uudistavansa strategisen yhteistoimintansa ja ovat siihen liittyen sopineet aiemmin Tecnotreen tilinpäätöksessä mainittuihin saataviin liittyvistä erimielisyyksistään. Osapuolet ovat sopineet tulevan yhteistyönsä ehdoista yhteensä 5,5 miljoonan dollarin arvosta maksujen jakaantuessa vuosille 2013 ja 2014. Osana tätä sopimusta Tecnotree käynnistää uudelleen  asiakkaalla olevien järjestelmien ylläpitopalvelut täysimääräisesti ja päivittää käytössä olevat järjestelmät uusimpiin versioihin seuraavien 18 kuukauden aikana. Tecnotree kirjaa tehdyn sopimuksen mukaiset tuotot kunkin maksun varmistuttua. Nyt syntyneellä sopimuksella osapuolet ilmaisevat aikomuksensa syventää kumppanuuttaan myös uusilla alueilla. LapGreenN on maksanut tehdyn sopimuksen perusteella 0,5 miljoonaa dollaria, jolla on peruttu aiemmin tehtyjä alaskirjauksia.

Vuoden 2013 näkymät

Yhtiön tilauskanta oli vuoden 2012 lopussa 54,2 miljoonaa euroa, mikä antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2013. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevat edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 29.4.2013 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Kaj Hagros. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770