Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
29.10.2014 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Odotusten mukainen vuosineljännes

Kolmas vuosineljännes

  • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,7 miljoonaa euroa (17,4). Tämä on Tecnotreen tähän asti suurin yhden vuosineljänneksen liikevaihtoluku.
  • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 4,7 miljoonaa euroa (1,0) ja tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (0,4). Myös oikaistu liiketulos oli ennätys.
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 52,7 miljoonaa euroa (31.12.2013: 45,0).
  • Kolmannen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -0,7 miljoonaa euroa (‑0,5).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,00).

Tammi-syyskuu 2014

  • Katsauskauden liikevaihto laski 7,5 prosenttia ja oli 49,8 miljoonaa euroa (53,9).
  • Oikaistu liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,3). Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-2,0) ja katsauskauden tulos -9,8 miljoonaa euroa (-3,0).
  • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -4,5 miljoonaa euroa (-4,8) ja rahavarat olivat 2,0 miljoonaa euroa (31.12.2013: 6,6).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,02).

 

AVAINLUVUT

7-9/

2014

7-9/

2013

1-9/

2014

1-9/

2013

1-12/

2013

           
Liikevaihto, Me 23,7 17,4 49,8 53,9 73,9
Oikaistu liiketulos Me 1 4,7 1,0 -1,4 -0,3 3,3
Liiketulos, Me 4,7 0,5 -1,4 -2,0 1,6
Tulos ennen veroja, Me 2,8 1,9 -6,4 0,5 4,1
Tilikauden tulos, Me 1,2 0,4 -9,8 -3,0 -2,5
           
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,00 -0,08 -0,02 -0,02
           
Tilauskanta, Me     52,7 48,0 45,0
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -0,7 -0,5 -4,5 -4,8 -4,6
Rahavarojen muutos, Me -1,3 3,7 -4,7 -3,5 -3,8
Rahavarat, Me     2,0 7,0 6,6
           
Omavaraisuusaste % 2     20,8 29,9 30,3
Nettovelkaantumisaste % 2     196,0 109,5 113,4
           
Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 059 1053 1 059

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on osavuosikatsauksen kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Tunnusluku on korjattu kaudella 1-9/2013, katso liite 4 osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-9/2014 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2013, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen:

”Päättynyt vuosineljännes oli erittäin konkreettinen esimerkki liiketoimintamme kausivaihteluiden merkityksestä: heikkoa kautta seurasi historiallisen hyvä kolmas vuosineljännes. Liikevaihto oli kaikkien aikojen paras, oikaistu liiketulos oli kaikkien aikojen paras ja uusien tuotteiden tilauskanta oli vahva erityisesti MEA –alueella, eli asiakkaamme luottavat tuotteisiimme ja osaamiseemme.

Uusien tuotteiden kysynnän ollessa hyvä on kuitenkin syytä todeta, että yrityksen haasteet ovat pysyneet ennallaan. Kahteen isoon projektiin on sitoutunut pääomaa edelleen, joten yrityksen kyky tuottaa kassavirtaa ei ole ollut riittävällä tasolla. Kahden ison projektin osalta on tapahtunut positiivista kehitystä, ja merkittäviä osia järjestelmistä on jo otettu tuotantokäyttöön.


Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Tecnotree tiedotti 30.9.2014 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa koskien enintään 17 henkilön irtisanomista tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelut koskivat koko Suomen henkilöstöä mutta suunnitellut toimenpiteet kohdistuivat pääasiassa Value Added Services -yksikköön. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa kustannustasoa vastaamaan liiketoiminnan tämän hetkistä tilannetta ja tehostaa toimintaa vastaamaan markkinoiden vaatimuksia.

Yhtiö tiedotti 28.10.2014, että yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatettu päätökseen. Henkilömäärä vähenee Suomessa 12 hengellä, joista 8 irtisanomisten ja 4 vapaaehtoisten toimien kautta. Näistä säästötoimenpiteistä johtuvat kustannussäästöt ovat yli miljoona euroa vuodessa. Nämä säästöt vaikuttavat valtaosaltaan vuoden 2015 alusta.

Vuoden 2014 näkymät
Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Taloudellinen tiedottaminen
Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta  koskevan tiedotustilaisuuden ke 29.10.2014 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770