Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2013 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
30.10.2013 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukihallintajärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Kannattavuus parani

Kolmas vuosineljännes

 • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa (19,7).
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,8) ja tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (-3,0).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 48,0 miljoonaa euroa (31.12.2012: 54,2).
 • Kolmannen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -2,0 miljoonaa euroa (‑7,4).
 • Tecnotree sopi pankkinsa kanssa 30.8.2013 yhtiön lainarahoituksen uudistamisesta ja 5 miljoonan euron lisärahoituksesta. Sopimus on voimassa 30.6.2018 saakka. Lisäksi yhtiö sai 2 miljoonan euron suuruisen pankkitakauslimiitin.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,02).

  Tammi-syyskuu 2013

 • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 53,9 miljoonaa euroa (51,0).
 • Oikaistu liiketulos parani 4,3 miljoonaa ja oli -0,3 miljoonaa euroa (-4,6). Liiketulos oli ‑2,0 miljoonaa euroa (-8,7) ja katsauskauden tulos -3,0 miljoonaa euroa (-10,7).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -6,9 miljoonaa euroa (-6,3) ja rahavarat olivat 7,0 miljoonaa euroa (31.12.2012: 11,3).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,11).

   

    

AVAINLUVUT

7-9/

2013

7-9/

2012

1-9/

2013

1-9/

2012

1-12/

2012

           
Liikevaihto, Me 17,4 19,7 53,9 51,0 73,4
Oikaistu liiketulos Me* 1,0 -0,8 -0,3 -4,6 -4,9
Liiketulos, Me 0,5 -2,1 -2,0 -8,7 -12,4
Tulos ennen veroja, Me 1,9 -3,0 0,5 -10,6 -13,7
Katsauskauden tulos, Me 0,4 -3,0 -3,0 -10,7 -17,0
           
Osakekohtainen tulos, euroa ** 0,00 -0,02 -0,02 -0,11 -0,16
           
Tilauskanta, Me     48,0 59,2 54,2
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -2,0 -7,4 -6,9 -6,3 -1,3
Rahavarojen muutos, Me 3,7 -7,4 -3,5 -3,0 4,8
Rahavarat, Me     7,0 3,7 11,3
           
Omavaraisuusaste %     32,2 46,1 42,2
Nettovelkaantumisaste %     101,7 50,7 47,5
           
Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 053 1131 1 116

 

* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Tuloskehitys on esitetty osavuosikatsauksessa.
** Tunnusluku on osakeantioikaistu vertailukausilla.


Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-9/2013 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2012, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen:

”Olemme tyytyväisiä suunnitelmien mukaiseen kannattavuuden paranemiseen, nyt päättynyt jakso oli toinen peräkkäinen kannattava vuosineljännes.  Kannattavuuden paraneminen johtui pääosin parantuneesta myyntikatteesta sekä kustannusten hallinnasta.

Liikevaihdossa positiivista on ollut ylläpito – ja palveluliikevaihdon sekä lyhytkestoisten projektien osuuden kasvu. Tämä kehitys jatkuessaan pienentää käyttöpääoman sitoutumista sekä parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta.

Q4:n liikevaihto on yleensä keskimääräistä isompi. Sen oletetaan painottuvan MEA:n ja Amerikan asiakkuuksiin. Q4 on tyypillisesti myös kassavirraltaan keskimääräistä parempi. Vuoden 2013 oletetaan menevän kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti.”

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Vuoden 2013 näkymät

Yhtiön tilauskanta oli vuoden 2012 lopussa 54,2 miljoonaa euroa, mikä antoi hyvät lähtökohdat vuodelle 2013. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Näkymät eivät ole muuttuneet edellisestä osavuosikatsauksesta.

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 30.10.2013 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770