Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2012 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaustiedote
31.10.2012 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintahallintajärjestelmien miltei koko kentän yhteinäisellä ratkaisulla niin kiinteän verkon, mobiilipalveluiden sekä laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Liikevaihto kasvoi, tulos heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä
 

  • Katsauskauden liikevaihto oli 51,0 miljoonaa euroa (46,2 miljoonaa euroa vuotta aiemmin) ja oikaistu liiketulos oli -4,6 miljoonaa euroa (0,3). Liiketulos oli -8,7 miljoonaa euroa (-7,6) ja katsauskauden tulos -10,7 miljoonaa euroa (-8,1).
  • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,7 miljoonaa euroa (17,2). Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (1,9) ja tulos oli -3,0 miljoonaa euroa (0,9).
  • Vertailukautta pienempi oikaistu liiketulos johtuu isommista projektien kuluista ja kasvuun liityvistä panostuksista.
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 59,2 miljoonaa euroa (30.9.2011: 21,0). Edellisen vuosineljänneksen lopussa tilauskanta oli 58,8 miljoonaa euroa.
  • Rahavirta investointien jälkeen oli oli -6,3 miljoonaa euroa (-14,6).
  • Kolmannen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen jäi 7,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi poikkeuksellisen alhaisten asiakassuoritusten vuoksi. Yhtiön rahoitustilanne on tiukka.
  • Tecnotree muutti 29.10.2012 vuoden 2012 näkymänsä seuraavaan muotoon: Tecnotreen vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan suurempi kuin vuonna 2011. Oikaistun liiketuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi kolmannella vuosineljänneksellä kasvaneiden kulujen ja aiheutuneiden valuuttakurssitappioiden vuoksi. Rahavirran investointien jälkeen arvioidaan paranevan vuoteen 2011 verrattuna. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.

     

AVAINLUVUT

7-9/

2012

7-9/

2011

1-9/

2012

1-9/

2011

1-12/

2011

Liikevaihto, Me 19,7 17,2 51,0 46,2 62,3
Oikaistu liiketulos Me* -0,8 1,9 -4,6 0,3 -1,7
Liiketulos, Me -2,1 0,1 -8,7 -7,6 -11,1
Tulos ennen veroja, Me -3,0 0,5 -10,6 -6,7 -9,9
Katsauskauden tulos, Me -3,0 0,9 -10,7 -8,1 -15,6
           
Osakekohtainen tulos, euroa ** -0,02 0,01 -0,11 -0,10 -0,18
           
Tilauskanta, Me     59,2 21,0 40,4
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -7,4 -2,5 -6,3 -14,6 -18,1
Rahavarojen muutos, Me -7,4 -2,5 -3,0 -8,8 -9,8
Rahavarat, Me     3,7 7,8 6,7
           
Omavaraisuusaste %     46,1 56,6 50,7
Nettovelkaantumisaste %     50,7 28,9 43,1
           
Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 131 928 926


* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys.
** Tunnusluku on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla.

Toimitusjohtaja Kaj Hagros:
“Vuoden 2012 yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 51,0 miljoonaa euroa eli 10% suurempi kuin edellisenä vuonna (46,2). Vahvan kysynnän ja ennätyskorkean tilauskannan ansiosta arvioimme liikevaihdon jatkavan kasvussa. Keskeisten asiakkuuksiemme näkymät ovat lupaavat. Aiempaa suurempien projektien käynnistyskustannusten, pitkävaikutteisten tuotekehityspanostusten sekä valuuttakurssitappioiden vuoksi päättynyt vuosineljännes oli kuitenkin oikaistulla liiketuloksella negatiivinen, minkä vuoksi joudumme tarkistamaan myös koko vuoden ohjeistusta. Strategiamuutoksen mukainen siirtyminen projektiliiketoiminnasta ratkaisuliiketoimintaan on vielä kesken, ja tavoittelemamme tuottavuuden parantuminen ei näy vielä päättyneellä jaksolla. Liiketoiminnan kassavirta oli katsauskaudella heikko ja sen parantamiseksi keskitymme entistä voimakkaammin asiakassaatavien perintään sekä käyttöpääoman optimointiin.”

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tecnotree on myynyt lokakuun alussa pääkonttorinsa läheisyydessä sijaitsevan rakentamattoman tontin Espoon kaupungille. Kauppahinta oli 980.000 euroa. Samalla yhtiö on vapautunut tonttiin liittyneistä rakentamisvelvoitteista. Tähän liittyen yhtiöllä oli syyskuun lopussa 450 000 euron lyhytaikainen laina, joka maksettiin tontin myynnistä saaduilla varoilla.

Vuoden 2012 näkymät

Yhtiön edellisessä osavuosikatsauksessa vuoden 2012 näkymät olivat seuraavassa muodossa:

Vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan paremmat kuin vuonna 2011. Oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Myös rahavirran investointien jälkeen arvioidaan paranevan vuoteen 2011 verrattuna. Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.

29.10.2012 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti vuoden 2012 näkymät ovat seuraavat:

Tecnotreen vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan suurempi kuin vuonna 2011. Oikaistun liiketuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi kolmannella neljänneksellä kasvaneiden kulujen ja aiheutuneiden valuuttakurssitappioiden vuoksi. Rahavirran investointien jälkeen arvioidaan paranevan vuoteen 2011 verrattuna.

Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 31.10.2012 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Bulsa -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Kaj Hagros. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen, asiakkuudenhallintaan ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla tietoliikennepalvelujen tarjoajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770