Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
26.10.2011 klo 8.30

Positiivinen tuloskehitys jatkuu

Julkistamismenettely

Tecnotree Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsauksen. Tecnotree Oyj:n tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tecnotree.com .

  • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,2 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).
  • Oikaistu liiketulos* oli 1,9 miljoonaa euroa (-0,7).
  • Koko katsauskauden liikevaihto oli 46,2 miljoonaa euroa (46,7) ja oikaistu liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,7).
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 21,0 miljoonaa euroa (31.12.2010: 14,3).

 

AVAINLUVUT 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Liikevaihto, Me 17,2 13,3 46,2 46,7 60,7
Oikaistu liiketulos Me* 1,9 -0,7 0,3 0,7 -2,5
Liiketulos, Me 0,1 -2,0 -7,6 -3,2 -8,1
Tulos ennen veroja, Me 0,5 -1,8 -6,7 -4,3 -9,4
Katsauskauden tulos, Me 0,9 -2,1 -8,1 -5,7 -11,0
           
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 -0,03 -0,11 -0,08 -0,15
           
Tilauskanta, Me     21,0 20,1 14,3
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -2,5 -7,1 -14,6 -11,1

 

-10,6

Rahavarojen muutos, Me -2,5 -7,1 -8,8 -12,2 -9,8
Rahavarat, Me     7,8 14,1 16,7
           
Omavaraisuusaste %     56,6 68,8 66,4
Nettovelkaantumisaste %     28,9 3,1 3,3
           
Henkilöstö katsauskauden lopussa     958 830 858

* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-9/2011 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2010, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Kaj Hagros:

“Vuoden 2011 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,2 miljoonaa  euroa eli lähestulkoon samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (46,7). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli kuitenkin 29% suurempi kuin vastaavana periodina vuonna 2010. Vuoden 2011 heikon ensimmäisen neljänneksen jälkeen sekä toinen että kolmas vuosineljännes olivat parempia ja oikaistu liiketulos oli positiivinen. Myynti Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa sekä Euroopassa oli vastaavalla tasolla vuoteen 2010 verrattuna, mutta Aasian ja Tyynenmeren alue tuotti heikomman tuloksen. Yhtiö on päättyneen vuosineljänneksen jälkeen toteuttanut organisaatiouudistuksen, joka tähtää tuottavuuden ja kannattavuuden kasvuun, sekä laadukkaampaan asiakaspalveluun vuonna 2012. Tilauskanta on palannut normaalille tasolle vuoden 2010 lopun tilanteesta. Kiristyneen taloustilanteen ei ole toistaiseksi havaittu vaikuttaneen operaattorien Tecnotreen kannalta oleellisiin investointisuunnitelmiin. Vuoden 2011 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2010 tai sitä parempi.”

Vuoden 2011 näkymät

Yhtiö on parhaillaan toteuttamassa laajennetun tuotevalikoiman mukaista strategiaansa. Olemme muuttumassa laaja-alaiseksi telekommunikaatioalan järjestelmäratkaisujen kehittyneeksi tarjoajaksi. Odotamme uutta kasvua, joka perustuu uuteen tuote- ja ratkaisuvalikoimaamme, josta tiedotimme 14.2.2011.

Koko vuoden liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2010 tai sitä parempi. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 26.10.2011 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Kaj Hagros. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com .


TECNOTREE OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen sekä asiakkuudenhallinta- ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla tietoliikennepalvelujen toimittajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 120 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com .

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770