Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
13.8.2014 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Alhainen liikevaihto – vuoden näkymät ennallaan

Toinen  vuosineljännes

  • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,7 miljoonaa euroa (22,5).
  • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli -4,3 miljoonaa euroa (2,7) ja tulos oli -6,2 miljoonaa euroa (2,1).
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 46,7 miljoonaa euroa (31.12.2013: 45,0).
  • Toisen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -0,5 miljoonaa euroa (-5,9).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (0,02).

Tammi-kesäkuu 2014

  • Katsauskauden liikevaihto laski 28 prosenttia ja oli 26,1 miljoonaa euroa (36,4).
  • Oikaistu liiketulos oli -6,1 miljoonaa euroa (-1,3). Liiketulos oli -6,1 miljoonaa euroa (-2,4) ja katsauskauden tulos -11,0 miljoonaa euroa (-3,4).
  • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -3,8 miljoonaa euroa (-4,3) ja rahavarat olivat 3,1 miljoonaa euroa (31.12.2013: 6,6).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (-0,03

  

AVAINLUVUT

4-6/

2014

4-6/

2013

1-6/

2014

1-6/

2013

1-12/

2013

           
Liikevaihto, Me 11,7 22,5 26,1 36,4 73,9
Oikaistu liiketulos Me 1 -4,3 2,7 -6,1 -1,3 3,3
Liiketulos, Me -4,3 2,2 -6,1 -2,4 1,6
Tulos ennen veroja, Me -5,5 4,2 -9,2 -1,4 4,1
Tilikauden tulos, Me -6,2 2,1 -11,0 -3,4 -2,5
           
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,02 -0,09 -0,03 -0,02
           
Tilauskanta, Me     46,7 53,3 45,0
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -0,5 -5,9 -3,8 -4,3 -4,6
Rahavarojen muutos, Me 0,2 -6,1 -3,5 -7,2 -3,8
Rahavarat, Me     3,1 3,8 6,6
           
Omavaraisuusaste % 2     18,9 35,7 30,3
Nettovelkaantumisaste % 2     238,8 82,5 113,4
           
Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 052 1068 1 059

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on osavuosikatsauksen kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Tunnusluku on korjattu kaudella 1-6/2013, katso liite 4 osavuosikatsauksen taulukko-osassa.


Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-6/2014 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2013, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen:
"Liikevaihdon kehitys oli pettymys. Suurin syy tähän oli tilausten ja siten myös liikevaihdon siirtyminen loppuvuodelle. Liiketoiminnan kausivaihtelut ovat olennainen osa toimintaamme ja toimintamme keskittyminen muutamiin avainasiakkuuksiin on tässä tapauksessa vahvistanut kausivaihtelujen määrää, mutta samasta syystä näkyvyys liiketoiminnan pitkän aikavälin mahdollisuuksiin on parempi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdosta ja tuloksesta huolimatta koko vuoden näkymät ovat pysyneet ennallaan ja uskomme, että liikevaihto ja liiketulos paranevat edellisen vuoden tuloksista."

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Vuoden 2014 näkymät
Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä.

Taloudellinen tiedottaminen
Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta  koskevan tiedotustilaisuuden ke 13.8.2014 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770