Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2012 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaustiedote
8.8.2012 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintahallintajärjestelmien miltei koko kentän yhteinäisellä ratkaisulla niin kiinteän verkon, mobiilipalveluiden sekä laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Näkyvää kasvua toisella vuosineljänneksellä
 

  • Katsauskauden liikevaihto oli 31,3 miljoonaa euroa (29,1 miljoonaa euroa vuotta aiemmin) ja oikaistu liiketulos oli -3,8 miljoonaa euroa (-1,6). Liiketulos oli -6,7 miljoonaa euroa (-7,7) ja katsauskauden tulos -7,7 miljoonaa euroa (-9,0).
  • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto, 21,3 miljoonaa euroa on suurempi kuin kertaakaan vuoden 2008 jälkeen ja 15% suurempi kuin vuosi sitten. Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa positiivinen ja tulos oli 1,2 miljoonaa euroa positiivinen.
  • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 58,8 miljoonaa euroa (30.6.2011: 21,5). Korkea tilauskanta johtui Latinalaisesta Amerikasta saaduista isoista tilauksista.
  • Rahavirta investointien jälkeen oli 1,1 miljoonaa euroa (-12,2)
  • Yhtiön osakeanti toteutettiin onnistuneesti.

     

AVAINLUVUT

4-6/

2012

4-6/

2011

1-6/

2012

1-6/

2011

1-12/

2011

Liikevaihto, Me 21,3 18,5 31,3 29,1 62,3
Oikaistu liiketulos Me* 2,0 3,3 -3,8 -1,6 -1,7
Liiketulos, Me 0,6 0,6 -6,7 -7,7 -11,1
Tulos ennen veroja, Me 0,4 0,6 -7,6 -7,2 -9,9
Katsauskauden tulos, Me 1,2 -0,9 -7,7 -9,0 -15,6
           
Osakekohtainen tulos, euroa ** 0,01 -0,01 -0,09 -0,11 -0,18
           
Tilauskanta, Me     58,8 21,5 40,4
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me 0,8 -5,5 1,1 -12,2 -18,1
Rahavarojen muutos, Me 5,1 -2,6 4,4 -6,3 -9,8
Rahavarat, Me     11,0 10,4 6,7
           
Omavaraisuusaste %     50,0 57,4 50,7
Nettovelkaantumisaste %     32,4 23,9 43,1
           
Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 109 930 926

 
* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys.
** Tunnusluku on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla.

Toimitusjohtaja Kaj Hagros:
“Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 21,3 miljoonaa euroa eli 15% suurempi kuin edellisenä vuonna (18,5). Liikevaihdoltaan alhaisesta ensimmäisestä vuosineljänneksestä huolimatta ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi viime vuodesta 8%. Tilauskantamme on ennätyskorkea, mitä pidämme rohkaisevana osoituksena strategian toteutumisesta. Lokakuussa 2011 julkistetun organisaatiouudistuksen mukaisesti olemme jatkaneet panostuksia strategian mukaiseen tuotekehitykseen. Liiketoiminnan kassavirta parantui merkittävästi edellisestä vuodesta. Kesäkuussa tapahtunut 5,9 miljoonan euron suuruinen osakeanti ja uusi 5,0 miljoonan euron luottolimiitti vahvistavat yhtiön rahoitusasemaa.”

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa 5,0 miljoonan euron suuruisen käyttöpääomarahoitukseen liittyvän luottolimiittisopimuksen.

Intialainen tuomioistuin on hylännyt Atul Chopran vuoden 2011 lopussa esittämän toimeenpanovaatimuksen ja väliaikaisesti jäädytetyt Tecnotreen varat on vapautettu.

Tecnotree on sopinut Latinalaisessa Amerikassa vuosittaisista palvelujen myynneistä, jotka nousevat asteittain vuoden 2012 jälkipuoliskon aikana 7 miljoonasta dollarista yli 10 miljoonaan dollariin.

Vuoden 2012 näkymät

Vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan paremmat kuin vuonna 2011. Oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Myös rahavirran investointien jälkeen arvioidaan paranevan vuoteen 2011 verrattuna. Oikaistu liiketulos on liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotreen seuraava osavuosikatsaus julkistetaan:
1-9/2012 keskiviikkona 31.10.2012

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 8.8.2012 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Freda-Bulsa -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Kaj Hagros. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen, asiakkuudenhallintaan ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla tietoliikennepalvelujen tarjoajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 900 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770