Tecnotree Oyj:n lyhyt katsaus 1.1.–31.3.2016 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Lyhyt katsaus
27.4.2016 klo 8.30

Pörssiyhtiöllä on Arvopaperimarkkinalain 7. luvun 10 ja 11 §:n mukaisesti velvollisuus julkistaa puolivuosikatsaus tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Sen sijaan vuonna 2016 kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosikatsauksen pakollisesta julkistamisesta on luovuttu. Tecnotree on tiedottanut 26.11.2015 julkaisevansa kolmen ja yhdeksän kuukauden katsaukset suppeassa muodossa, ja ne sisältävät kauden luvut lyhyesti kommentoituina sekä yhteenvedon kauden tapahtumista. Näin ollen tämä ei ole IAS 34 mukainen osavuosikatsaus.

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukijärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ VALUUTTAKURSSIVAIHTELUITA
   

AVAINLUVUT

1-3/

2016

1-3/

2015

1-12/

2015

       
Liikevaihto, Me 13,0 17,1 76,5
Oikaistu liiketulos, Me 1 -2,4 1,4 12,0
Liiketulos, Me -2,4 1,1 11,7
Tulos ennen veroja, Me -3,7 -2,4 7,8
Oikaistu kauden tulos, Me 2 -5,1 -0,4 0,6
Kauden tulos, Me -4,6 -3,3 0,2
       
Osakekohtainen tulos, euroa -0,04 -0,03 0,00
       
Tilauskanta, Me 28,2 48,1 26,8
       
Rahavirta investointien jälkeen, Me -1,9 0,8 6,3
Rahavarojen muutos, Me -2,9 0,7 4,2
Rahavarat, Me 3,3 3,4 6,4
       
Omavaraisuusaste % 16,3 24,5 23,9
Nettovelkaantumisaste % 255,7 149,0 145,2
       
Henkilöstö kauden lopussa 922 970 934

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja. Erittely on lyhyessä katsauksessa kohdassa ”Tuloskehitys”.
2 Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman rahoituserissä olevia valuuttakurssivoittoja ja –tappioita, jotka aiheutuvat lähinnä tytäryhtiöiden saamisista emoyhtiöltä.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-3/2016 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-3/2015, ellei toisin mainita.

Vt. toimitusjohtaja Padma Ravichander

”Vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa neljännestä parempi, kun sitä tarkastellaan ilman valuuttakurssierojen aiheuttamia kirjauksia. Vuosi sitten liikevaihtoon ja tulokseen kirjattiin 3,3 miljoonan euron suuruiset positiiviset kurssierot lähinnä dollarin vahvistumisesta. Tänä vuonna kirjattiin vastaavasti 1,1 miljoonan euron negatiiviset kurssierot, joten näiden kurssierojen vaikutus vertailussa on 4,4 miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Tähän vaikuttivat viime vuoden viimeisen neljänneksen isot asiakasmaksut, joiden seurauksena ko. neljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 4,4 miljoonaa euroa positiivinen.

Tecnotreen ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin yksittäinen tapahtuma oli selvittäjän 30.3.2016 oikeudelle jättämä yrityssaneerausohjelmaa koskeva ehdotus. Tämä vähentää asiaan liittynyttä epävarmuutta ja selkeyttää yhtiön tilannetta. Jos ehdotus vahvistetaan, konsernin velkoja leikataan 5,6 miljoonaa euroa ja kirjattuja korkokuluja puretaan 1,6 miljoonaa euroa.

Tecnotree sai vuosineljänneksen aikana pari merkittävää uutta tilausta. Tecnotree sopi Suomessa Ukkoverkot-yhtiön kanssa BSS Express –järjestelmän toimittamisesta pilvipalveluna. Tällä tuotetaan Ukkoverkkojen keskeiset liiketoimintaa tukevat toiminnot, kuten myynnin käyttöliittymä, asiakaspalvelu, laskutus ja tuotteiden hallinta. Tecnotree toimitti Convergent Billing Platform –laskutusjärjestelmän länsiafrikkalaiselle operaattorille. Ratkaisu tehostaa merkittävästi 60 miljoonan asiakkaan elinkaaren hallintaa Tecnotree Unified Product Catalogue –sovelluksen ansiosta.”

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnotree nimitti Executive Vice President MEA & APAC Padma Ravichanderin yrityksen vt. toimitusjohtajaksi 18.4.2016 alkaen. Samassa yhteydessä Harri Koposesta tuli Executive Chairman.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Yhtiö uskoo, että vuoden 2016 alussa jätetty yrityssaneeraussuunnitelmaehdotus sekä jatkettavat painopistealueet kustannusten, uudistettujen tuotteiden ja asiakkaiden palvelemisen suhteen antavat yhtiölle hyvän lähtökohdan jatkaa toiminnan tehokkuuden ja valittujen tuottomahdollisuuksien parantamista. Tecnotree ei kuitenkaan julkista näkymiään vuodelle 2016 johtuen useista asiakkaiden investointeihin vaikuttavista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät vahvistuvaan US dollariin sekä heikentyvään makrotalouteen ja poliittiseen epävakauteen osissa yhtiön keskeisistä markkinoista Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden arvioidaan aiempien vuosien tapaan olevan merkittäviä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta koskevan tiedotustilaisuuden 27.4.2016 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tuloksen esittelee vt. toimitusjohtaja Padma Ravichander. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +97 156 414 1420
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770