Tecnotree Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019 (Tilintarkastamaton)

Vuoden 2019 viimeinen neljännes:

 • Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa (12,1).
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 4,1 miljoonaa euroa (4,5) ja liiketulos ­4,1 miljoonaa euroa (4,0).
 • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 2,8 miljoonaa euroa (1,7) ja tulos 2,8 miljoonaa euroa (1,1).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 25,5 miljoonaa euroa (21,1).
 • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -1,3 miljoonaa euroa      (0,9).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01

Tammi-joulukuu 2019

 • Tilikauden liikevaihto oli 47,0 miljoonaa euroa (41,9)
 • Oikaistu liiketulos oli 13,0 miljoonaa euroa (5,9) ja liiketulos oli 14,5 miljoonaa euroa (5,3).
 • Oikaistu tilikauden tulos oli 6,3 miljoonaa (0,1) ja tilikauden tulos 7,7 miljoonaa euroa (-0,5).
 • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 0,1 miljoonaa euroa (1,3) ja rahavarat vuoden lopussa olivat 3,4 miljoonaa euroa (4,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,00).

   

AVAINLUVUT 10-12/
2019

10-12/

2018

1-12/
2019

1-12/

2018

Liikevaihto, Me 14,1 12,1 47,0 41,9
Oikaistu liiketulos Me 1 4,1 4,5 13,0 5,9
Liiketulos, Me 4,1 4,0 14,4 5,3
Tulos ennen veroja, Me 3,4 3,3 11,8 4,4
Oikaistu kauden tulos, Me 2 2,8 1,7 6,3 0,1
Kauden tulos, Me 2,8 1,1 7,7 -0,5
         
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,01 0,03 0,00
         
Tilauskanta, Me     25,5 21,1
         
Rahavirta investointien jälkeen, Me -1,3 0,9 0,1 1,3
Rahavarojen muutos, Me -1,9 1,0 -0,8 1,9
Rahavarat, Me     3,4 4,2
         
Omavaraisuusaste %     9,9 -22,8
Nettovelkaantumisaste %     292,2  -
         
Henkilöstö kauden lopussa     600 543
1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: 2019 historiallinen vuosi Tecnotreelle

Vuonna 2019 todistimme todellista käännekohtaa. Vastaavaa kannattavuuden kasvua ei ole yrityksen lähihistoriassa nähty, ja vuoden 2019 tulos peittosi vuoden 2018 kaikilla suorituskykyindikaattoreilla. Vuoden aikana vahvistimme myös tuotteen etenemissuunnitelmaa, joka sai vahvaa vastakaikua asiakkailta, ja lujitimme arvojamme työntekijöidemme keskuudessa eri maantieteellisillä alueilla tehden yrityksestä entistä vahvemman ja valmiin saavuttamaan vuoden 2020 tavoitteet.  

Liikevaihto
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,1 miljoonaa euroa (16 % korkeampi kuin saman vuosineljänneksen liikevaihto viime vuonna). Kasvu oli erityisen voimakasta Lähi-idän ja Afrikan (MEA) alueella, jossa liikevaihto kasvoi 34 %. Koko vuoden liikevaihto oli 47,0 miljoonaa euroa (12 % korkeampi kuin viime vuonna). Liikevaihto kasvoi vuonna 2019 kaikilla vuosineljänneksillä verrattuna viime vuoden neljänneksiin, mikä osoittaa asiakkaiden luottamuksen yhtiöön ja sen tarjontaan palanneen.

Kannattavuus
Liikevoitto ja nettotulos paranivat vuoden 2019 kaikilla vuosineljänneksillä viime vuoden vuosineljänneksiin verrattuna. Liikevoitto kasvoi koko vuonna 9,1 miljoonaa euroa ja nettotulos 8,3 miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen nettotulos oli 2,8 miljoonaa euroa, joka on 155 % korkeampi kuin saman vuosineljänneksen nettotulos viime vuonna. Osakekohtainen tulos (EPS) oli viimeisellä vuosineljänneksellä 0,01 euroa ja 0,03 euroa koko vuonna 2019. Vahva vuoden alussa tehtyjen pääomasijoitusten tukema nettotulos nosti Tecnotreen oman pääoman takaisin positiiviseksi. Osakekohtainen oma pääoma oli katsauskauden lopussa 0,015 euroa verrattuna viime vuoden lopun –0,037 euroon.

Tilauskertymä
Vuoden aikana kirjatut uudet tilaukset olivat arvoltaan 51,4 miljoonaa euroa, ja vuosi 2020 alkaa vahvalla 25,5 miljoonan euron tilauskannalla. Tecnotree sai vuonna 2019 merkittäviä onnistumisia, ja hyvä vauhti on jatkunut vuoden 2020 alussa. Tilauskertymän kasvu vuonna 2019 oli 14,7 miljoonaa euroa, mikä on 40 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu on selvä osoitus siitä, että asiakkaat luottavat jälleen yhtiöön viime vuosien haastavamman ajanjakson jälkeen.  

Taloudellinen tilanne
Tecnotreen taloudellinen tilanne vakiintui vuoden aikana entisestään 2,9 miljoonan euron pääomainvestoinnin ja Espoon toimitilojen myynnistä saadun 2,4 miljoonan euron myyntituoton ansiosta. Velkojen takaisinmaksun määrä vuonna 2019 oli 3,6 miljoonaa euroa. Parantuneen taloudellisen tilanteen ansiosta Tecnotree pystyi kasvattamaan tuotekehityksen investointeja varovasti mutta vakaasti.  

Muut yrityspäivitykset
Tecnotree jatkaa liiketoimintansa kasvattamista globaaleilla markkinoilla laajentamalla brändimme läsnäoloa ja hyödyntämällä 5G-sovellusten käyttöönottoa ja asiakkaidemme digitaalisia muutosvaatimuksia. Haluamme luoda uusia kumppanuuksia muiden esineiden internetin (IOT) palveluntarjoajien kanssa, kasvattaa kilpailuetuamme, tavoittaa uusia markkinoita ja vahvistaa asiakaskuntaamme maailmanlaajuisesti, jotta asiakkaamme voivat hyötyä kaikista Tecnotree Digital BSS Suite 5 -tuotteista sekä digitaalisten tuotteiden käyttöönotto-, toiminta- ja hallinnointivalmiuksistamme.

Yhtiö teki vuonna 2019 huomattavia investointeja vahvistaakseen sen myyntiä ja markkinointia, tuotekehitystä ja toimituskyvykkyyttä lisäämällä henkilöstöään melkein 10 prosentilla. Näiden investointien nähdään jo nyt tuovan uusia tilauksia ja lisää liikevaihtoa. Vuonna 2020 me keskitymme myös saamisten- ja kassanhallintaan.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT
Yhtiö vahvisti ja vakautti edelleen toimintaansa vuonna 2019 ja uudelleen aloitti kasvua tukevat investoinnit. Vuonna 2020 Yhtiö jatkaa panostustaan markkinoidensa kasvattamiseen ja kannattavaan kasvuun.

EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, velkasaneerausohjelman mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 6 017 010,08 euroa, jätetään omaan pääomaan.  

TECNOTREE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188
www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770