TECNOMEN OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Tecnomen Oyj          SIJOITTAJAUUTINEN    22.10.2008 klo 15.00  


TECNOMEN OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY)             

Tecnomen Oyj:n hallitus on vahvistanut tiedonantopolitiikan.          

Tarkoitus                                    

Tecnomen Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiö  
noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä pörssin ja
Rahoitustarkastuksen ohjeita ja määräyksiä.                   

Tecnomenin noudattaman viestinnän keskeisiä periaatteita ovat avoimuus,     
rehellisyys, johdonmukaisuus ja selkeys. Yhtiön tavoitteena on antaa kaikille  
sidosryhmille tasapuolisesti ja viivytyksettä oikeaa ja ajantasaista tietoa   
yhtiön toiminnasta.                               

Julkistettavat tiedot                              

Pörssitiedotteilla kerrotaan yhtiön koon ja toiminnan laajuuden kannalta    
merkittävistä asioista ja tapahtumista, joilla arvioidaan olevan olennaista   
vaikutusta osakkeen arvoon.                           

Tecnomen tiedottaa asiakkailtaan saamansa vähintään 1,7 miljoonan euron     
suuruiset tilaukset, mikäli asiakas antaa siihen luvan. Tecnomen voi julkistaa 
kaksi tai useampia normaaleja tilauksia samassa tiedotteessa, jos näillä    
kaupoilla katsotaan olevan merkitystä yhtiön kehityksen kannalta. Tällöin    
tilausten ja julkistamisen välillä voi olla viive.               

Yrityskaupoista tiedotetaan, kun aiesopimus on allekirjoitettu, mikäli     
sopimuksen syntymistä pidetään todennäköisenä. Muussa tapauksessa tiedotetaan  
vasta, kun lopullinen sopimus on allekirjoitettu.                

Nimityksistä tiedotetaan, mikäli ne koskevat muutoksia konsernin johtoryhmässä 
tai hallituksessa. Merkittävistä konsernirakennetta koskevista         
organisaatiomuutoksista julkaistaan pörssitiedote.               

Tulosvaroitus annetaan, jos yhtiö arvioi, että sen taloudellisen aseman kehitys,
tulosennuste tai tulevaisuuden näkymät ovat oleellisesti muuttuneet aiemmin   
julkaistuista. Tulosvaroituksesta annetaan aina pörssitiedote.         

Kommentointi markkinoilla liikkuvista tiedoista                 

Tecnomen ei kommentoi keskeneräisiä asioitaan, markkinoilla liikkuvia huhuja,  
osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden
ennusteita, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tietojen oikaisemiseksi.   
Mikäli kuitenkin Tecnomenin osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttava tieto on  
vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, yhtiö julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Vastuut ja lausunnonantajat                           

Tecnomenin toimintaa, kehitystä ja julkistettuja tiedotteita koskevia lausuntoja
antaa toimitusjohtaja, jollei tiedotteessa ole erikseen muuta mainittu.     
Taloudellisten tietojen osalta sijoittajasuhteita hoitaa myös talousjohtaja.  

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa hallituksen puheenjohtaja tai       
toimitusjohtaja tai heidän määrämänsä.                     

Kieli ja kanavat                                

Kaikki olennaiset Tecnomeniä koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti    
suomeksi ja englanniksi pörssin kautta, keskeisille tiedotusvälineille ja yhtiön
verkkosivuilla, joilla on myös arkistot aiemmin julkistetuista tiedotteista.  
Muina kommunikointikeinoina käytetään tapaamisia ja tiedotustilaisuuksia.    

Hiljainen jakso                                 

Tecnomen noudattaa taloudellisessa tiedottamisessaan kolmen viikon pituista   
hiljaista aikaa ennen tulosjulkistamista. Kyseisenä ajanjaksona Tecnomen ei   
keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa     
Tecnomenin taloudellisesta asemasta eikä liiketoimintojen kehityksestä.     
Tulosjulkistusten ajankohdat ovat luettavissa Tecnomenin www-sivujen      
Sijoittajasuhdekalenterista.                          


TECNOMEN OYJ                                  


Jarmo Niemi                                   
toimitusjohtaja                                 LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, p. (09) 8047 8799.                


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


Tecnomen lyhyesti                                
Vuonna 1978 perustettu Tecnomen on maailman johtavia teleoperaattoreiden    
käyttämien viestintä- ja maksuratkaisujen toimittajia. Tecnomen myy ja markkinoi
tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman maailmanlaajuisen organisaationsa että   
globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on 
toimitettu yli 100 asiakkaalle eri puolille maailmaa. Tecnomenin pääkonttori  
sijaitsee Espoossa, Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on maailmanlaajuisesti 360
työntekijää 15 eri toimipisteessä. Tecnomenin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX  
Helsinki Oy:n päälistalla. Lisää tietoa yrityksestä löytyy osoitteesta     
www.tecnomen.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770