TECNOMEN LIFETREE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA 2009 MERKITTÄVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA JA OPTIOSARJOJEN MARKKINA-ARVO

Tecnomen Oyj                PÖRSSITIEDOTE            
                      7.5.2009 klo 16.30          


TECNOMEN LIFETREE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSILLA 2009 MERKITTÄVIEN OSAKKEIDEN
MERKINTÄHINTA JA OPTIOSARJOJEN MARKKINA-ARVO 

Optio-oikeuksilla 2009 merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,86 euroa/osake
(osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 17.11.2008
päättyvällä neljän viikon ajanjaksolla). Osakkeen merkintähintaa alennetaan   
1.1.2010 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin 
osingonjaon täsmäytyspäivänä.                          
                                         
Optio-oikeuksilla 2009A voi merkitä yhteensä 1.026.005 optio-oikeuksilla 2009B 
yhteensä 2.394.013 ja optio-oikeuksilla 2009C yhteensä 3.420.018 Tecnomen    
Lifetree Oyj:n osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika 
on optio-oikeudella 2009A 1.4.2009 - 31.3.2011, optio-oikeudella 2009B 1.4.2010 
- 31.3.2012 ja optio-oikeudella 2009C 1.4.2011-31.3.2013. Kuitenkin enintään  
kahta kolmasosaa optio-oikeuksia 2009B ja 2009C koskevien osakemerkintäaikojen 
alkaminen riippuu yhtiön hallituksen yhtiölle asettamien liikevaihto- ja    
kannattavuustavoitteiden saavuttamisesta.                    

Optio-oikeuksien 2009A teoreettinen markkina-arvo on 0,26 euroa/optio-oikeus.  
2009A sarjan teoreettinen markkina-arvo on siten 266.761 euroa. Yhden      
optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien     
hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin:   
osakkeen kurssi 1,05 euroa, osakkeen merkintähinta 0,86 euroa, riskitön korko  
1,50 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 1,9 vuotta ja volatiliteetti 23,86 %. 

Optio-oikeuksien 2009B teoreettinen markkina-arvo on 0,33 euroa/optio-oikeus.  
2009B sarjan teoreettinen markkina-arvo on siten 790.024 euroa. Yhden      
optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien     
hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin:   
osakkeen kurssi 1,05 euroa, osakkeen merkintähinta 0,86 euroa, riskitön korko  
2,01 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 2,9 vuotta ja volatiliteetti 30,84 %. 

Optio-oikeuksien 2009C teoreettinen markkina-arvo on 0,41 euroa/optio-oikeus.  
2009C sarjan teoreettinen markkina-arvo on siten 1.402.207 euroa. Yhden     
optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien     
hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin:   
osakkeen kurssi 1,05 euroa, osakkeen merkintähinta 0,86 euroa, riskitön korko  
2,48 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 3,9 vuotta ja volatiliteetti 36,85 %. 

Koko optio-ohjelman 2009 teoreettinen markkina-arvo on 2.458.992 euroa.     

Vuoden 2009 optioehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa    
www.tecnotree.com                                

Tecnomen Lifetree tiedotti optio-ohjelman 2009 liikkeeseenlaskusta 19.3.2009 ja 
voimaantulosta 7.5.2009.                            


TECNOMEN OYJ                                  LISÄTIETOJA                                   
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin (09) 8047 8650             


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                

Tecnotree lyhyesti                               
Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia    
teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and 
Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia.
Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman         
maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten        
yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120     
asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen
palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 750 työntekijää 20 eri toimipisteessä. 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella  
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770