Saneerausohjelmaehdotus

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
30.3.2016 klo 12.00

Tecnotree Oyj:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä on tänään jättänyt saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen.

Selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee siinä kuvattujen toimenpiteiden toteutuessa tuottamaan velkojille paremman lopputuloksen kuin konkurssi. Selvittäjä katsoo, että ohjelmaehdotuksen mukaisten toimien toteutuessa yhtiön liiketoiminta on mahdollista tervehdyttää.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö on seuraava:

Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 73,9 miljoonaa euroa. Konserninsisäisiä saneerausvelkoja, jotka selvittäjän ehdotuksen mukaan leikataan kokonaisuudessaan, on yhteensä noin 36,7 miljoonaa euroa. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen osuus on noin 11,1 miljoonaa euroa. Vakuusvelkaa on yhteensä noin 26,1 miljoonaa euroa, josta yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa on yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa. Selvittäjä esittää, että etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen pääomaa leikataan 50 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 50 prosenttia.

Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta mikäli maksuohjelman aikana yhtiön operatiivinen kassavirta toteutuu ennustettua parempana.

Saneerausohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 31.12.2020.

Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvoitteita yhtiön omaisuuden myymisestä. Myyntituloilla rahoitetaan osa vakuusvelkojille tulevista suorituksista sekä yrityskiinnitysvelkojille tulevista suorituksista.

Jos saneerausohjelmaehdotus vahvistetaan, tulee konserni kirjaamaan velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta noin 5,6 miljoonaa euroa.

Ohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo ovat ehdollisia ja edellyttävät, että Tecnotree Oyj:n yhtiökokous hyväksyy ohjelmaehdotuksen.

Saneerausohjelmaehdotus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puhelin 045 311 3113
ilkka.raiskinen@tecnotree.com
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, 0400 433228
tuomas.wegelius@tecnotree.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770