Comptelin ja Tecnotreen partneriyhteistyön keskiössä haastavien triple play -toimitusten hallinta ja asiakaskokemuksen parantaminen

Tecnotree Oyj
Lehdistötiedote
25.2.2014, klo 11.00 

Barcelona, Espanja - Tecnotree (NASDAQ OMX Helsinki: TEM1V) ja Comptel (NASDAQ OMX Helsinki: CTL1V) aloittavat partneriyhteistyön, jonka avulla teleoperaattorit voivat entistä vaivattomammin luoda ja toimittaa haastavia triple play -monipalvelutilauksia. Tällaisiin monipalvelutilauksiin kuuluvat kiinteän laajakaistan palvelut sekä mobiili- ja televisiopalvelut.

Yritykset esittelevät Mobile Word Congress -messuilla demoa, jossa yhdistyvät Tecnotree AgilityTM Unified Product Catalogue ja Comptel Order Management. Ratkaisun avulla operaattorit voivat entistä helpommin hallita yksittäisiä palveluja ja tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä, ja täten parantaa asiakaskokemusta.

Tecnotree Unified Product Catalogue on työkalu, jolla hallitaan kohdennettuja tarjoamia näiden koko elinkaaren ajan. Ensisijaisesti liiketoimintajohdon tarpeisiin suunniteltu ratkaisu sisältää mm. palvelupakettien luomiseen, hinnoitteluun ja valituille asiakasryhmille dynaamisesti annettaviin ostosuosituksiin tarvittavat toiminnallisuudet. Lisäksi siinä on monipuoliset raportointimahdollisuudet tarjoamien kaupallisen menestyksen seurantaan ja päätöksenteon tukemiseen tarjoaman edelleen kehittämiseksi. Yhtenäinen näkymä tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin sekä sääntöjen avulla tehokkaasti hallittavat palvelupakettiyhdistelmät voivat kasvattaa operaattorin liiketoimintaa ja näkyä esimerkiksi entistä suurempana keskimääräisenä kuukausiliikevaihtona käyttäjää kohden.

Comptel Order Management on osa kokonaisvaltaista Comptel Fulfillment-alustaa, joka on käytössä yli 130 operaattorilla ympäri maailman ja yli 800 miljoonaa loppuasiakkaan verkkoympäristöissä. Comptel Order Management auttaa hallinnoimaan monimutkaisia asiakastilauksia ja helpottaa niiden toimitusta. Comptelin joustava mutta vakaa ratkaisu vähentää inhimillisiä virheitä ja käyttökustannuksia, helpottaa palvelujen toimittamista ja mahdollistaa uusia innovatiivisia palveluita.

“Sekä kuluttajat että yritysasiakkaat vaativat operaattoreilta yhä monimutkaisempia palvelukokonaisuuksia. Operaattoreilla on vaikeuksia toimittaa vaadittuja ratkaisuja nopeasti, tarkasti ja johdonmukaisesti pitääkseen asiakkaat tyytyväisinä”, Comptelin teknologiajohtaja Antti Koskela kertoo. ”Yhteinen tuotedemomme Tecnotreen kanssa osoittaa, kuinka operaattorit voivat hyötyä korkealle automatisoidusta järjestelmästä ja jättää palveluongelmat vihdoinkin taakseen, mikä puolestaan auttaa keskittymään liiketoiminnan kasvattamiseen.”

“Markkinaosuutensa kasvattamisen sijaan operaattorit keskittyvät nyt tuottavuuden parantamiseen. Tuottavutta voidaan parantaa tarjouspakettien avulla, jos yrityksen liiketoimintaprosessit ja työkalut tukevat massaräätälöintiä ja personoitavia palveluita. Kilpailuetua ja asiakasuskollisuutta voidaan parantaa kohdentamalla kampanjoita eri asiakassegmenteille dynaamisen, analytiikkapohjaisen ymmärryksen avulla”, selventää Tecnotreen kaupallinen johtaja Ilkka Aura.

Demonstraatio Mobile Word Congress 2014 -messuilla
Comptel ja Tecnotree osallistuvat 24–27 helmikuuta 2014 Mobile World Congress -messuille Barcelonassa. Jos haluat sopia tapaamisen, ota yhteyttä Tecnotreehin ( marketing@tecnotree.com) tai Compteliin (comptel.marketing@comptel.com).

TECNOTREE OYJ

 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Lisätietoja
Toni Stubin, viestintätoimisto Netprofile, puh. (09) 6812 080, info@netprofile.fi

Comptel Corporation
Steve Hateley, Head of Marketing, tel. +44 118 929 4211, Steve.Hateley@comptel.com
Beth Brenner at March Communications, tel. +1 617 960 9875, comptel@marchpr.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Comptel lyhyesti
Vuodesta 1986 alkaen Comptel on auttanut 290 teleoperaattoria 87 maassa täyttämään yli miljardin tilaajan monipuolistuvia viestintätarpeita. Comptelin ratkaisut perustuvat tietoliikenneverkon tapahtumien prosessointiin, analysointiin ja johtamiseen reaaliaikaisiksi toimenpiteiksi. Palvelutoimitusprosessin, laskutustietojen keruun, veloituksen ja käytönhallinnan sekä ennakoivan analytiikan tuotteet ja palvelut auttavat operaattoreita lisäämään liikevaihtoaan sekä alentamaan kustannuksiaan ja asiakasvaihtuvuuttaan sitouttamalla asiakkaita palveluiden käyttöön. Comptelin palveluksessa on maailmanlaajuisesti lähes 700 asiantuntijaa ja yhtiön liikevaihto oli yli 83 miljoonaa euroa vuonna 2013. www.comptel.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770