Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
14.7.2015 klo 13:00


Tecnotree Oyj on eilen 13.7.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun Tecnotree Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Markku Wilenius on ilmoittanut hankkineensa Tecnotree Oyj:n osakkeita. Tämän seurauksena hänen osuutensa Tecnotree Oyj:n osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä on ylittänyt viisi (5) prosenttia.

Tecnotreellä ei ole tällä hetkellä tiedossaan kaikkia omistusosuuden muutokseen liittyviä VMA 20.12.2012/1021 (Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta) mukaisia tietoja.

Yhtiön omien tietojen mukaan liputusraja on ylittynyt kesäkuun 2015 aikana. Yhtiön osake- ja osakasrekisterin mukaan Markku Wileniuksen osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 30.6.2015 ollut 6 386 492 osaketta ja ääntä, joka vastaa 5,21 prosenttia Tecnotreen osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Liputusilmoituksen 13.7.2015 vastaanottamispäivänä Markku Wileniuksen osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on osake- ja osakasrekisterin mukaan ollut 6 877 192, joka vastaa 5,61 prosenttia Tecnotreen osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä.

Tecnotree Oyj:n osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 122 628 428 osaketta ja 122 628 428 ääntä.TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.
 

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770