ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 luvun mukaisen     
ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta.                

Vakuutusosakeyhtiuö Henki-Sammon osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä alittanut 1/20  
osan.                                      

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon yhteenlaskettu osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä on 
laskenut 2 950 000 osakkeeseen vastaten 4,999 prosenttia Tecnomen Oyj:n     
osakekannasta ja äänimäärästä.                         

TECNOMEN OYJ                                  

Kristiina Hoppu                                 
laki- ja henkilöstöasiainjohtaja                        
puh. (09) 8047 8310                               

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770