ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj          PÖRSSITIEDOTE  15.12.2008 klo 09.00      


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS           

Tecnomen Oyj on 15.12.2008 vastaanottanut liitteenä olevan           
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun Tecnomen Oyj:n osakkeita   
koskevan liputusilmoituksen.                          

International Finance Corporation on osapuolena Tecnomen Oyj:n tänään      
julkistamassa yritysjärjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että    
International Finance Corporationin osakeomistus Tecnomen Oyj:ssä tulee     
ylittämään 1/20 rajan.                             

Yrityskaupan jälkeen International Finance Corporation osakeomistus Tecnomen  
Oyj:ssä tulee nousemaan 4.543.631 osakkeeseen vastaten 6,17 prosenttia Tecnomen 
Oyj:n osakkeiden äänimäärästä ja 5,65 laimennettujen osakkeiden äänimäärästä.  

Liite: Liputusilmoitus                             


TECNOMEN OYJ                                  


Jarmo Niemi                                   
toimitusjohtaja                                 


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


Tecnomen lyhyesti                                
Vuonna 1978 perustettu Tecnomen on maailman johtavia teleoperaattoreiden    
käyttämien viestintä- ja maksuratkaisujen toimittajia. Tecnomen myy ja markkinoi
tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman maailmanlaajuisen organisaationsa että   
globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on 
toimitettu yli 100 asiakkaalle eri puolille maailmaa. Tecnomenin pääkonttori  
sijaitsee Espoossa, Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on maailmanlaajuisesti 360
työntekijää 15 eri toimipisteessä. Tecnomenin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX  
Helsinki Oy:n päälistalla. Lisää tietoa yrityksestä löytyy osoitteesta     
www.tecnomen.com.                                

IFC lyhyesti                                  
Maailmanpankkikonserniin kuuluva IFC luo tilaisuuksia ihmisille köyhyydestä   
irtautumiseksi ja elämän parantamiseksi. IFC edistää vakaata taloudellista   
kasvua kehitysmaissa tukemalla yksityisen sektorin kehitystä, hankkimalla    
yksityistä pääomaa ja järjestämällä neuvonanto- ja riskienvähentämispalveluja  
yrityksille ja valtioille. Tilivuonna 2008 IFC:n uudet investoinnit olivat 16,2 
miljardia dollaria, 34 prosenttia enemmän kuin aiempana vuonna. Lisää tietoa  
IFC:stä on osoitteessa www.ifc.org.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770