ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE    8.5.2009 klo 16.30       


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS           

Tecnomen Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä      
tarkoitetun Tecnomen Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.        

Atul Chopran osakeomistus mukaan luettuna hänelle jaetut yhtiön optiot Tecnomen 
Oyj:ssä on ylittänyt 1/20 osan.                         

Atul Chopran osakeomistus ja hänelle jaetut optiot Tecnomen Oyj:ssä ovat    
yhteensä 4 817 692 osaketta vastaten 6,60 prosenttia Tecnomen Oyj:n osakkeiden 
äänimäärästä ilman optioita.                          


TECNOMEN OYJ                                  LISÄTIETOJA                                   
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin (09) 8047 8650             


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


Tecnotree lyhyesti                               
Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia    
teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and 
Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia.
Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman         
maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten        
yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120     
asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen
palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 750 työntekijää 20 eri toimipisteessä. 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella  
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770