ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Lifetree Oyj       PÖRSSITIEDOTE    19.8.2009 klo 15.30   


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS           

Tecnomen Lifetree Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä 
tarkoitetun Tecnomen Lifetree Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.   

Lars-Olof Hammarénin osakeomistus Tecnomen Lifetree Oyj:ssä on osakkeiden    
hankinnan seurauksena ylittänyt 1/20 osan.                   

Lars-Olof Hammarénin osakeomistus Tecnomen Lifetree Oyj:ssä on yhteensä 4 681  
088 osaketta vastaten 6,42 prosenttia Tecnomen Lifetree Oyj:n osakkeiden    
äänimäärästä.                                  


TECNOMEN LIFETREE OYJ                              LISÄTIETOJA                                   
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin (09) 8047 8650             


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnotree.com                                


Tecnotree lyhyesti                               
Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia    
teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and 
Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia.
Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman         
maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten        
yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120     
asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen
palveluksessa on maailmanlaajuisesti yli 800 työntekijää 20 eri toimipisteessä. 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella  
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770