50.000.000 option siirtäminen Fitzroy Investments Limitediltä Luminos Sun Holding Limitedille

50.000.000 option siirtäminen Fitzroy Investments Limitediltä Luminos Sun Holding Limitedille

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") ilmoitti 24.9.2018 julkaistulla pörssitiedotteella, että Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") oli merkinnyt 72,444,960 vapaasti siirrettävissä olevaa optiota ("Optiot"), jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 72,444,960 Tecnotreen uutta osaketta 2.91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa 24.9.2019 mennessä.

Fitzroy on ilmoittanut Tecnotreelle tänään, että se on siirtänyt 50.000.000 Optiota Luminos Sun Holding Limitedille ("Luminos"). Luminosin Tecnotreelle ilmoittaman tiedon mukaan Luminos on Brittiläisillä Neitsytsaarilla perustettu yhtiö, jonka tosiasiallinen edunsaaja on Prakash K Aildasani. Luminos on ilmoittanut Tecnotreelle, että se käyttää sille siirtyneet Optiot 15 päivän sisällä.

Lisätietoja:
Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, puhelin +97 156 414 1420

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770