Tecnotree Oyj:n lyhyt katsaus 1.1.–31.3.2020 (Tilintarkastamaton)

 

AVAINLUVUT

1-3/
2020

1-3/

2019

1-12/

2019

Liikevaihto, Me  9,8 9,5 47,0
Oikaistu liiketulos Me 1 2,3 1,0 13,0
Liiketulos, Me 1,1 2,4 14,4
Tulos ennen veroja, Me 1,0 2,4 11,8
Oikaistu kauden tulos, Me 2 1,7 -0,1 6,3
Kauden tulos, Me 0,6 1,3 7,7
       
Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 0,01 0,03
       
Tilauskanta, Me 35,5 22,8 25,5
       
Rahavirta investointien jälkeen, Me 1,2 0,2 0,1
Rahavarojen muutos, Me 1,3 -0,2 -0,8
Rahavarat, Me 4,5 3,9 3,4
       
Omavaraisuusaste % 15,7 -9,7 9,9
Nettovelkaantumisaste % 146,6  - 292,2
       
Henkilöstö kauden lopussa 616 529 600

 

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Ennätyksellinen tekeminen jatkuu

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkoimme siitä mihin edellisen vuoden lopussa jäimme ja säilyttäen uudeksi normaaliksi muodostuneen kannattavuustason. Huolimatta Covid-19 viruksen aiheuttamasta poikkeuksellisista markkinaolosuhteista viime vuoden aikana saavutettu hyvä vauhti näkyi ennätyksellisenä vuosineljänneksenä – oikaistu liiketulos oli 2,3 miljoonaa euroa tai 23% liikevaihdosta, ollen paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos Yhtiön historiassa.

Liikevaihto
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa, ollen 3 % suurempi edellisvuoteen verrattuna. Kasvu jatkui erityisen vahvana Lähi-idän ja Afrikan alueella ollen 28 % edellisvuoteen verrattuna ja alueen liikevaihto muodosti 71 % koko ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdosta.

Tilauskertymä
Vuoden aikana kirjatut uudet tilaukset olivat arvoltaan 19,8 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 10,0 miljoonaa euroa edellisen tilikauden lopun tilanteeseen verrattuna, ollen mukavalla 35,5 miljoonan euron tasolla. Tilauskannasta 56 % oli tavara- ja palvelutoimituksia ja 44 % ylläpitopalvelutoimituksia, kun taas edellisvuoden ensimmäisen vuosineljänneksen lopun tilauskannasta 73 % oli ylläpitopalvelutoimituksia. Kasvu tavara- ja palvelutoimitusten tilauskannassa on suora osoitus lisääntyneestä kiinnostuksesta markkinoilla ja tukee liikevaihdon kasvua. Viimeisen vuoden ajanjaksona Yhtiö on kirjannut 60,0 miljoonan euron arvosta uusia tilauksia.

Taloudellinen tilanne
Positiivinen kassavirta vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvisti edelleen Yhtiön taloudellisesta asemaa. Investoinnit tuotekehitykseen jatkuivat ja olen tyytyväinen kuultuani kahden uuden tuotteen valmistuneen vuosineljänneksen aikana. Kasvanut panostus verosuunniteluun on myös alkanut tuottaa hedelmää pienempänä maksettujen verojen määränä, kuitenkin samalla liiketoimintaa kasvattaen. 

Muut yrityspäivitykset
Tecnotree jatkaa liiketoimintansa kasvattamista globaaleilla markkinoilla laajentamalla brändimme läsnäoloa ja hyödyntämällä 5G-sovellusten käyttöönottoa ja asiakkaidemme digitaalisia muutosvaatimuksia. Haluamme luoda uusia kumppanuuksia muiden esineiden internetin (IOT) palveluntarjoajien kanssa, kasvattaa kilpailuetuamme, tavoittaa uusia markkinoita ja vahvistaa asiakaskuntaamme maailmanlaajuisesti, jotta asiakkaamme voivat hyötyä kaikista Tecnotree Digital BSS Suite 5 -tuotteista sekä digitaalisten tuotteiden käyttöönotto-, toiminta- ja hallinnointivalmiuksistamme.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT
Yhtiö vahvisti ja vakautti edelleen toimintaansa vuonna 2019 ja uudelleen aloitti kasvua tukevat investoinnit. Vuonna 2020 Yhtiö jatkaa panostustaan markkinoidensa kasvattamiseen ja kannattavaan kasvuun.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188
www.tecnotree.com
 

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770