TECNOTREE OYJ:N LYHYT KATSAUS 1.1.–31.3.2017 (TILINTARKASTAMATON)

Tecnotree Oyj

Pörssitiedote

28.04.2017 klo 08:30

 

TECNOTREE OYJ:N LYHYT KATSAUS 1.1.–31.3.2017 (TILINTARKASTAMATON) 

   

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES – TULOS PARANI

 

 

AVAINLUVUT

1-3/

2017

1-3/

2016

1-12/

2016

       
Liikevaihto, Me 12,1 13,0 60,1
Oikaistu liiketulos, Me 1 0,1 -2,4 1,2
Liiketulos, Me -0,2 -2,4 -10,1
Tulos ennen veroja, Me -1,3 -3,7 -5,6
Oikaistu kauden tulos, Me 2 -1,9 -4,6 -4,2
Kauden tulos, Me -2,2 -4,6 -6,3
       
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,04 -0,05
       
Tilauskanta, Me 28,3 28,2 24,9
       
Rahavirta investointien jälkeen, Me 2,6 -1,9 0,4
Rahavarojen muutos, Me -2,1 -2,9 -1,7
Rahavarat, Me 1,4 3,3 3,5
       
Omavaraisuusaste % 16,3 24,5 23,9
Nettovelkaantumisaste % 255,7 149,0 145,2
       
Henkilöstö kauden lopussa 771 922 818

 

 

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.

2 Oikaistu kauden tulos = tulos ilman kertaluonteisia kuluja ja vuoden 2016 rahoituserissä olevia saneerauskuluja.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2017 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta katsauskaudelta 1-3/2016, ellei toisin mainita.

 

Toimitusjohtaja Padma Ravichander:

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes oli monin tavoin ratkaiseva Tecnotreelle. 

Kulunut vuosineljännes vahvisti uskoamme yhtiöön ja siihen, että olemme viime kuukausina edenneet oikeaan suuntaan.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa eli noin 7 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä (13,0 miljoonaa).

Kuten aiemman neljännesvuosikatsauksen yhteydessä kerrottiin, yhtiön liikevaihto on pienentynyt merkittävästi Latinalaisen Amerikan alueella, ja uusien tuotteiden toimituksissa on ollut haasteita. Viime kuukausina painopisteenämme on ollut nykyisten liiketoimintojen yhdenmukaistaminen, millä on ollut konserniliikevaihtoon positiivinen vaikutus.

Vielä suurempi positiivinen vaikutus vuosineljännekseen oli kulujen optimoinnilla. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä käynnistimme hankkeita, joiden vaikutuksesta liiketoiminnan kulut ovat merkittävästi pienentyneet.

Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 10,8 miljoonaa euroa (13,5) mikä on vähemmän kuin monella edellisellä neljänneksellä. Liiketoiminnan kulut olivat 20 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuosineljänneksen operatiivinen EBIT ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,1 miljoonaa euroa (-2.4).

Neljänneksen liiketulos on kohtalainen, mutta tuloksen parantuminen on merkillepantavaa ja vahvistaa uskoamme siihen, että olemme menossa oikeaan suuntaan.

Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 2.6 miljoonaa euroa positiivinen. Ensimmäisellä neljänneksellä latinalaisamerikkalainen asiakas, jonka kanssa sovimme järjestelyistä vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, maksoi yhtiölle huomattavan summan. Tämä summa käytettiin pitkäaikaisten velkojen lyhennykseen. Myös muilta liiketoiminta-alueilta kirjattu saapuva kassavirta oli hyvä.

Tecnotree sai vuosineljänneksellä muutamia merkittäviä uusia tilauksia. Voitimme tarjoukset Customer Life Cycle Management and Self Care -tuotteen toteuttamisesta yhdelle Länsi-Afrikan suurimmista operaattoreistamme sekä Commerce Engine -ratkaisun päivityksestä keskiamerikkalaiselle asiakkaallemme.

Tulevaisuudennäkymät

Pyrimme edelleen kustannusten minimoimiseen, ja olemme laatineet suunnitelman kulujen pienentämiseksi vielä 5 miljoonalla eurolla, mikä tulee tukemaan yhtiön taloutta vuosina 2017 ja 2018.

Tulosten paraneminen kuluneella neljänneksellä viime vuoteen verrattuna vaikuttaa rohkaisevalta. Olemme sitoutuneet jatkamaan sisäistä muutosta, jolla pyritään pienentämään edelleen liiketoiminnan kuluja, yksinkertaistamaan tuotevalikoimaa ja saamaan markkinaosuuksia panostamalla toteutukseen, laatuun ja ketteryyden parantamiseen sekä innovatiivisiin liiketoimintamalleihin.

 

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Tecnotreen taloudellinen tilanne on haasteellinen ja maksuvalmius jatkuu erittäin kireänä. Erääntyneiden ostovelkojen määrän kasvu on jatkunut ja yhtiön rahavirtaennusteen mukaan rahavarat ovat negatiiviset Q2 2017. Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä ei ole varmuutta pitkäaikaisen, lyhytaikaisen ja käyttöpääomarahoituksen 12 kuukauden riittävyydestä. Yhtiö panostaa määrätietoisesti saatavien kotiuttamiseen ja neuvottelee rahoittajien kanssa lyhytaikaisesta lisärahoituksesta likviditeetin turvaamiseksi. Lisäksi yhtiö neuvottelee pitkäaikaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, joka voisi toteutua yritys- ja rakennejärjestelyn kautta. Arvio perustuu meneillään olevaan saneerausohjelmaan ja operatiivisiin tehostamistoimiin.

 

Yhtiö jatkaa viime vuonna aloittamaansa 5 milj. EUR kustannussäästöohjelmaa.  Kireästä taloustilanteesta johtuen Tecnotreen tavoitteena on vuonna 2016 käynnistettyjen 5 milj. EUR leikkausten lisäksi tehdä uusi noin 5 milj. EUR kustannussäästöohjelma  vuonna 2017, jonka yhtiö julkisti maaliskuussa 2017. Yhtiö arvioi saavuttavansa tavoitteet vähentämällä vuokratiloja, karsimalla matkustuskuluja, keskittämällä toimipisteitä, vähentämällä ulkoisia palveluita ja henkilöstökuluja. Yhtiö panostaa edelleen asiakassaatavien oikea-aikaiseen kotiuttamiseen parantamalla toimitusten laatua ja ajoitusta.

 

Tecnotree ei kuitenkaan julkista näkymiään vuodelle 2017 johtuen useista asiakkaiden investointeihin vaikuttavista epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät US dollarin kurssin vaihteluihin sekä heikentyvään makrotalouteen ja poliittiseen epävakaisuuteen osissa yhtiön keskeisistä markkinoista Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa.

 

Yhtiö arvioi neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden olevan aiempien vuosien tapaan merkittäviä.

 

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

 

Analyytikko-, sijoittaja- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 28.4.2017 klo 10.00 osoitteessa Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki, neuvotteluhuone Tapiola, 1. kerros.

Tilaisuus on englanninkielinen.

 

Toimitusjohtaja Padma Ravichander esittelee Q1/2017 tuloksen.

 

Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V.

 

Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

 

 

TECNOTREE OYJ

 

Hallitus

 

Lisätietoja

Lisätietoja sijoittajille ja medialle:
Kirsti Parvi, talousjohtaja, p. 050 517 4569

 

 

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

 

 

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770