Omien osakkeiden luovuttaminen

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
1.3.2013 klo 11.30

Tecnotreen Oyj:n hallitus päätti 26.10.2011 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Toteuttaakseen osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaiset osakeallokaatiot vuodelta 2012 Tecnotreen hallitus on päättänyt luovuttaa yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville konsernin kolmelle avainhenkilölle vastikkeetta yhteensä 70.096 kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden siirtopäivä on 15.4.2013.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 64.704 omaa osaketta.

TECNOTREE OYJ

Tuomas Wegelius
talousjohtaja
puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770