Osakkeet ja osakepääoma

Tecnotree Oyj

Listaus: NASDAQ OMX Helsinki Oy
Kaupankäyntitunnus: TEM1V
ISIN-koodi: FI0009010227
Osakemäärä: 31.12.2018:  175 183 468 osaketta
Lista: Päälista
Segmentti: Small Cap
Toimiala: Teknologia

Osakkeet ja osakepääoma

Tecnotreellä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.

Vuoden 2018 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli -6,5 miljoonaa euroa (31.12.2017: -6,1) ja osakepääoma on 1,3 miljoonaa euroa. Tecnotree Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden määrä oli vuoden 2018 lopussa 175 183 468 kappaletta. Yhtiön hallussa ei ollut enää omia osakkeita tilikauden 2018 lopussa (31.12.2017: 0 osaketta). Oma pääoma osaketta kohden oli -0,04 euroa (31.12.2017: -0,05). 

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 1.1.-31.12.2018 Helsingin Pörssissä yhteensä 48 184 720 kappaletta (4 275 131 euroa), eli 27,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Tilikauden 2018 aikana osakkeen ylin hinta oli 0,11 euroa ja alin 0,04 euroa. Keskikurssi oli 0,07 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2018 oli 0,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 8,1 miljoonaa euroa.

Osakkeiden noteeraus

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiön kaupankäyntitunnus on TEM1V.

Osakasrekisteri

Tecnotree Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakasrekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä.
Omistajaluettelo on nähtävissä heidän palvelupisteessä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs, 00100 Helsinki.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajien nimi- ja osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa omaan arvo-osuustiliä hoitavaan tilinhoitajayhteisöön.

Mikäli Euroclear Finland toimii tilinhoitajana, tulee muutokset ilmoittaa:
Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helslinki.

Tecnotree ei ylläpidä osoiterekisteriä.

Tiedustelut info@tecnotree.com.

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770