Hallitus

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen jäsenet. 15.5.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä, jotka valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisenyhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavathenkilöt: Jyoti Desai, Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix, Priyesh Ranjan ja Kaj Hagros.

1.7.2019 Yhtiön talousjohtajaksi nimitettiin Priyesh Ranjan ja tämän nimityksen vuoksi hän erosi samana päivämääränä hallituksesta.

5.9.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous nimitti Anders Fornanderin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä, jotka valittiin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokoukseen. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Jyoti Desai, Anders Fornander, Kaj Hagros, Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix.