Tecnotreen Oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu

Tecnotree Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä Tecnotree Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa  
http://vuosikertomus2019.tecnotree.com/.

Lisätietoja
Priyesh Ranjan, talousjohtaja,  puh. +971 50 955 1188

Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile

Tecnotree VAT no. FI16515770