September 1, 2020

Tecnotree Corporation – Managers’ transactions – Thomas

September 1, 2020

Tecnotree Oyj – Johdon liiketoimet – Thomas

September 1, 2020

Tecnotree Oyj – Johdon liiketoimet – Ravichander

September 1, 2020

Tecnotree Corporation – Managers’ transactions – Ravichander

September 1, 2020

Tecnotree Corporation – Managers’ transactions – Ranjan

September 1, 2020

Tecnotree Oyj – Johdon liiketoimet – Ranjan